Nagroda SARP

Dyplom uczestnictwa w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP


DYPLOM ROKU 1998

Tytuł pracy dyplomowej: projekt Siedziby Oddziału Wiodącego Banku Komunalnego S.A. w GdyniAutor: arch. Joanna Kopacz
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Kozłowski
Rok: 1998