Nagroda MI

Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Architektury


2002 rok

Nagroda III stopnia za zrealizowany projekt zespołu mieszkaniowego "Lasek" w Warszawie przy ul. Bora- Komorowskiego dla zespołu w składzie:

Wojciech Hermanowicz,
Piotr Majewski,
Andrzej Wyszyński,
Marek Żarski,
Dorota Borysiewicz,
Agnieszka Kruszyńska,
Ewa Stanisławska,
Joanna Kopacz,
Elżbieta Kozłowska,
Maria Ścisłowska